ผมใช้ACERรุ่น5052ว่ามันลองรับA2DPปะครับแบบว่าจะใช้หูฟังแบบบูธูทนะครับ