ขอเป็น APG8X

G-Force
หรือ
ATI

ก้อได้


เน้นเล่นเกมอ่ะครับ

ขอบคุณครับ