คือผมลงโปรแกรม isobuster แล้วพอจะเปิดโปรแกรมมันขึ้ bluescreen ทุกทีเลย
โค้ดครับ

0x0000000A 0x20543150,0x00000002,0x0000000,0x804F8F47

ประมาณนี้อะครับ