ด่านแรกเล่นยากมากมันมีทั้งนิวเคลียร์ ฟ้าผ่า แต่ฝ่ายผมไม่มีอาวุทธหนักเลยก็ต้องขอสูตรสู้ไม่ไหว