asus A8jp ใช้ HD แบบ SATA ได้ไหมครับ แล้วสามารถติด HD ความจุสูงสุดได้เท่าไหร่จะได้ซื้อมา UPGrade ใครมีอะไรแนะนำบอกด้วยนะครับ ทั้งเรื่องแรม และ HD