ภาพกราฟฝิก สกิล เนื้อเรื่องเกมส์นี้เป็นยังไงเห้นบอกตัวละครเติบโตจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ มีแต่งงานแระ
เลือกฝ่ายดีแระไม่ดีได้ก็เลยอยากลองโหลดมาเล่นดู