เปรียบเทียบ ตั้งแต่ Core 2 Duo ถึง Core 2 Quad และ Extreme
เริ่มต้นที่ E6850 ถึง QX9775 (เอาเฉพาะ 2.4 GHz ขึ้นไป)
อยากเห็นตารางเปรียบเทียบ เช่น สัญญาณนาฬิกา , L2 ,FSB , ราคา , 45 nm หรือ 65 nm อื่น ๆ
และ M/B ที่เหมาะสม