จะดูข้อมูลว่าเล่นยังไง ดูได้ที่ไหนครับ ได้แผ่นแท้มาแหละ ตอนนีคนเล่นเยอะไหมครับ อยากเล่น