คือผมเพิ่งเปลี่ยนบอร์ดกับซีพียูมาปรากฎว่า ******เวลาพิมพ์ตัวอักษรมันออกมาไม่ครบบ้าง บางที่ก็ติดกัน2ตัวบาง**อยากทราบว่าเกิดจากอะไรครับ มีทางแก้ไขอย่างไรบ้าง
ตัวอย่าง ช่วยเหลือหน่อยครับผู้มีความร้ทั้หลาย
ขอบคุณากครับ