ช า ว O c ที่ ใ ช้ G e f o r c e M x 4 0 0 0 ม า นี้ ห น่ อ ย ค รั บ บ...
overclockzonefanpage  overclockzoneth  TV  
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 36

Thread: ช า ว O c ที่ ใ ช้ G e f o r c e M x 4 0 0 0 ม า นี้ ห น่ อ ย ค รั บ บ...

 1. #1
  OverclockZone Member
  Join Date
  6 Apr 2008

  Default ช า ว O c ที่ ใ ช้ G e f o r c e M x 4 0 0 0 ม า นี้ ห น่ อ ย ค รั บ บ...

  คื อ แ บ บ ว่ า ผ ม มี คำ ถ า ม อ ย า ก จ ะ ใ ห้ ต อ บ ห น่ อ ย ค รั บ บ...  1.มั น เ ป็ น รุ่ น ที่ เ น่ า สุ ด ใ น ต ร ะ กู ล G e f o r c e ?

  2.M x 4 4 0 Vs. M x 4 0 0 0 ไ ห น ดี ก ว่ า ?

  3.มั น ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ เ ล่ น เ ก ม ไ ร ไ ด้ บ้ า ง แ บ บ ไ ม่ ก ร ะ ตุ ก ?

  4.ค ว ร เ ป ลื่ ย น ดี ห รื อ ป่ า ว ?

  5.มั น ยั ง มี ข า ย ใ น ท้ อ ง ต ล า ด I t ห รื อ ป่ า ว ?
  พ อ ล ะ แ ค่ นี้ ผ ม น ะ ใ ช้ รุ่ น นี้ ม า เ ป็ น ร ะ ย ะ เ ว ล า 4 ปี ไ ด้ ล ะ ต อ น นั้ น เ ท่ า ที่ จำ ไ ด้ ลู ก พี่ ลู ก น้ อ ง ผ ม มั น ไ ป ฝ า ก ร้ า น เ ห รี้ ย โ ค ร ต พ่ อ โ ค ร ต แ ม่ มั น ซื้ อ ค อ ม ค รั บ ปั น ห า ที่ พ บ คื อ ใ ช้ ไ ป ไ ด้ สั ก 4 เ ดื อ น W i n d o w พั ง บุ๊ ต ไ ม่ ขึ้ น เ ป็ น อ ย่ า ง นั้ อ ยู่ บ่ อ ย ๆ เ ล ย เ ป็ น เ ว ล า ต ล อ ด 4 ปี ผ่ า น ก า ร ล ง W i n d o w ม า แ ล้ ว 25+ ไ ด้ อ ย า ก รู้ ไ ห ม เ ลี ย เ งิ น ซื้ อ ค อ ม หั ว เ ห็ ด ไ ป เ ท่ า ไ ร 3 7 0 0 0 ค รั บ แ ท บ บ้ า แ น ะ ส า ด อ ย่ า ใ ห้ ก รู เ จ อ ล ะ ก า น...

 2. #2
  OverclockZone Member sicklab's Avatar
  Join Date
  8 May 2007
  Location
  Bangkok,Thailand

  Default

  1.ไม่เน่าหรอกครับ

  2.ไม่ทราบ

  3.เกมเก่า ถึงโคดเก่าอะครับ ผมนึกชื่อไม่ออกอะ

  4. ถ้าจะเล่นเกม ควรเปลี่ยนครับ

  5.ถ้าหมายถึงตัวmx4000 คงหายากหน่อยหละครับ เหอๆ แต่ในit marketคงจาพอมี  ปล.อ่านยากมากๆ

  ปล.2 กาดจอ ไม่ทำให้วินโดพังหรอก อาจเป็นอย่างอื่นมากกว่า

 3. #3
  OverclockZone Member Arkera555's Avatar
  Join Date
  3 Apr 2008
  Location
  พระนครศรีอยุธยา(ท่าเรือ)

  Default

  ถ้าจะซื้อผมมีขายให้คับ อิอิ

 4. #4
  OverclockZone Member Paully_pat's Avatar
  Join Date
  12 Aug 2007
  Location
  มหาชัย

  Default

  ผมมีอยู่ตัวนึง ซื้อมาจากในเวปนี้แหละ
  ใช้งานได้ปกติ ยิงไข่ไม่กระตุก

 5. #5
  OverclockZone Member OpapaTika's Avatar
  Join Date
  2 Mar 2008

  Default

  ใช้ Spark Mx400

  ซื้อมา 10 ตัว ผ่านไป 1 ปี

  เหลือ 1 ตัวใช้ได้ นอกนั้นเก็บลงกรุไปแล้ว

 6. #6
  OverclockZone Member armyman's Avatar
  Join Date
  27 Mar 2007
  Location
  ริมคูเมืองโคราช

  Default

  จะพิมพ์ให้มันอ่านง่ายๆกว่านี้ไม่ได้เหรอ........

 7. #7
  OverclockZone Member อิมพีเรียล's Avatar
  Join Date
  29 Sep 2006
  Location
  พิษณุโลก

  Default

  ^
  เห็นด้วย

 8. #8
  OverclockZone Member PrIcoN's Avatar
  Join Date
  25 Mar 2008
  Location
  chiang mai

  Default

  Mx 400 ผมก็มีน๊าแต่ก่อนเล่นเกมสบายเช่น restaurant empire มายกาตุ้กด้วยย
  ณ ปัจจุบันนี้การ์ดตัวนั้นพัดลมมะหมุ่น เลยเก็บเข้ากรุไปล่ะ งิงิ

 9. #9
  OverclockZone Member AntiVirus's Avatar
  Join Date
  3 Feb 2008

  Default

  คีย์บอร์ดเค้ามีระบบนี้ด้วยหรอ น่าสนแห๊ะ *-*

 10. #10
  OverclockZone Member
  Join Date
  6 Apr 2008

  Default

  เ ห อ ะ ๆ พ อ ดี ผ ม เ ป็ น ค น ช อ บ พิ ม เ ว้ น อ ะ ไ ม่ ไ ด้ แ ว ก แ น ว น ะ...

  ป ล.ข อ บ คุ น น ะ ที่ ใ ห้ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น...

 11. #11
  OverclockZone Member toon ชาวโลก's Avatar
  Join Date
  1 Oct 2006
  Location
  รามคำแหง ลาดพล้าว 112

  Default

  MX 420/ 440 / 460 / 4000 มันไม่รองรับ shader model ครับ อ่อนสุดในตระกูล GF4 ครับอ่อนกว่า GF3 TI 200 / TI 500 อีก gf3 มี SHADER MODEL

  1.มั น เ ป็ น รุ่ น ที่ เ น่ า สุ ด ใ น ต ร ะ กู ล G e f o r c e ? = GF4 ครับ

  2.M x 4 4 0 Vs. M x 4 0 0 0 ไ ห น ดี ก ว่ า ? = แทบไม่แตกต่างครับ

  3.มั น ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ เ ล่ น เ ก ม ไ ร ไ ด้ บ้ า ง แ บ บ ไ ม่ ก ร ะ ตุ ก ? = ยิงไข่

  4.ค ว ร เ ป ลื่ ย น ดี ห รื อ ป่ า ว ? = แล้วแต่ความจำเป็น

  5.มั น ยั ง มี ข า ย ใ น ท้ อ ง ต ล า ด I t ห รื อ ป่ า ว ? = น่าจะไม่มีแล้ว
  Last edited by toon ชาวโลก; 6 Apr 2008 at 22:24:45.

 12. #12
  OverclockZone Member nawachookit's Avatar
  Join Date
  11 Jun 2007
  Location
  Wonderland

  Default

  พ อ ล ะ แ ค่ นี้ ผ ม น ะ ใ ช้ รุ่ น นี้ ม า เ ป็ น ร ะ ย ะ เ ว ล า 4 ปี ไ ด้ ล ะ ต อ น นั้ น เ ท่ า ที่ จำ ไ ด้ ลู ก พี่ ลู ก น้ อ ง ผ ม มั น ไ ป ฝ า ก ร้ า น เ ห รี้ ย โ ค ร ต พ่ อ โ ค ร ต แ ม่ มั น ซื้ อ ค อ ม ค รั บ ปั น ห า ที่ พ บ คื อ ใ ช้ ไ ป ไ ด้ สั ก 4 เ ดื อ น W i n d o w พั ง บุ๊ ต ไ ม่ ขึ้ น เ ป็ น อ ย่ า ง นั้ อ ยู่ บ่ อ ย ๆ เ ล ย เ ป็ น เ ว ล า ต ล อ ด 4 ปี ผ่ า น ก า ร ล ง W i n d o w ม า แ ล้ ว 25+ ไ ด้ อ ย า ก รู้ ไ ห ม เ ลี ย เ งิ น ซื้ อ ค อ ม หั ว เ ห็ ด ไ ป เ ท่ า ไ ร 3 7 0 0 0 ค รั บ แ ท บ บ้ า แ น ะ ส า ด อ ย่ า ใ ห้ ก รู เ จ อ ล ะ ก า น...[/QUOTE]

  ฮาร์ดดิสท่านคงมีปัญหา
  Last edited by nawachookit; 6 Apr 2008 at 22:39:42.

 13. #13
  OverclockZone Member ccr2202's Avatar
  Join Date
  11 Oct 2007
  Location
  Samut Sakhon

  Default

  ...อ่านยากจังครับ หากยาวๆ ผมคงเป็นลมพับคาหน้าจอ....

 14. #14
  OverclockZone Member royyime's Avatar
  Join Date
  10 Dec 2007
  Location
  Yasothon_CITY

  Default

  กระทู้ of the year เลยนะเนี่ย 555+

 15. #15
  OverclockZone Member sicklab's Avatar
  Join Date
  8 May 2007
  Location
  Bangkok,Thailand

  Default

  เ ห อ ะ ๆ พิ ม แ บ บ นี้ อ่ า น ย า ก ม า ก ๆ เ ล ย อ ะ

  ผ ม ไ ม่ ช อ บ เ ล ย อ ะ


  ป ล . เ นี ย น กั น ไ ป

 16. #16
  OverclockZone Member คิม's Avatar
  Join Date
  14 Oct 2006
  Location
  เมืองนอก

  Default

  เล่นเกมส์ Online ยังได้ หากไม่รบกวนเงินทองในกระเป๋าท่านมาก เปลื่ยนก็ดี

 17. #17
  OverclockZone Member เบบี้'s Avatar
  Join Date
  27 Nov 2007
  Location
  โคราช

  Default

  ตูอ่านไม่รู้เรื่อง ลายตา

 18. #18
  OverclockZone Member Bommaster's Avatar
  Join Date
  13 Jan 2008

  Default

  8mb ของ Savage ก็ยิงไข่ไม่กระตุกงับ อิอิ

 19. #19
  OverclockZone Member overburn's Avatar
  Join Date
  20 Apr 2007
  Location
  ม.เกษตรศรีราชา

  Default

  ถ้ า เ ล่ น เ ก ม ก้ เ ป ลี่ ย น ซ ะ ก้ ดี

 20. #20
  Moderator Gearhead's Avatar
  Join Date
  18 Sep 2006

  Default

  อ่านแล้วปวด ก ร ะ บ า ล

Page 1 of 2 12 LastLast

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •