ตอนี้ไดร์เวอร์มันที่มีไห้โหลดตัวไหนเวิคสุดครับ ตอนี้ผมโหลด 7.12มาใช้ (สําหรับทําทั่วๆไปหรือมีแนะนําเป็นข้อว่าเวอร์ไหนทามอะไรดีรบกวนช่วยบอกทีครับ)