โปรแกรม ช่วยฝึกพิมพ์ keyboard ให้คล่อง ไฟล์เล็กๆ ครับ
โปรแกรม ช่วยฝึกพิมพ์ keyboard ให้คล่อง ไฟล์เล็กๆ [ คือโปรแกรมช่วยฝึกพิมพ์ดีดตัวเก่านะครับ (เผื่อมีแล้ว)]
http://www.skupload.com/ty-per.html