โดน Trojan ครับ เอา nod32 กับ norton scan แล้วก้อไม่ออกครับ

ช่วยแนะนำโปรแกรมดีดีให้หน่อยครับ

ขอบตุณครับ