มีใครอยู่แถวสามพราน หรือละแวกใกล้เคียงบัางครับ รบกวนดัวยครับ

ไม่รู้ว่า CPU เสีย หรือ Motherboards เสีย อาการเปิดไม่ติด ไม่มีภาพ ไม่มีเสียง

อยากทดลองครับ CPU 775 Motherboards รองรับ C2D