overclockzonefanpage  overclockzoneth  TV  
Results 1 to 6 of 6

Thread: ดู ที ครับ PSU วัตต์ แท้ กะ เทียม

 1. #1
  OverclockZone Member kaiwasad's Avatar
  Join Date
  25 Mar 2008

  Default ดู ที ครับ PSU วัตต์ แท้ กะ เทียม

  ผม จะ ใช้ Enermax 460 W อ่า แต่ พี่ ที่ ร้าน เค้า บอก มัน แพง


  พี่ เค้า เสนอ ตัว 680 W เทียม มา แทน อะ ครับ


  เค้า บอก ว่า 680 W รา คา ไม่ ถึง พัน แต่ Enermax ที่ ดู ไว้ รา คา สอง พัน กว่า ครับ

 2. #2
  OverclockZone Member kaiwasad's Avatar
  Join Date
  25 Mar 2008

  Default

  อยาก รู้ ว่า วัตต์ เทียม มัน จะ ทน หรือ เปล่า ครับ แล้ว จะ จ่าย ไฟ มา เท่า ไหร่ แต่ เค้า บอก ประ หยัด


  กว่า เยอะ แต่ ผม อยาก ได้ ที่ มัน แน่ นอน ใช้ ได้ นาน อะ ครับ ขอบ คุณ ครับ

 3. #3
  OverclockZone Member pepee's Avatar
  Join Date
  18 Sep 2006
  Location
  ลำลูกกา-สะพานใหม่-แยกอโศก+สุขุมวิท

  Default

  ต า ม ค ว า ม คิ ด ผ ม น ะ ค รั บ . . .

  ถ้ า ใ ช้ ง า น ทั่ ว ๆ ไ ป วั ต ต์ เ ที ย ม ก็ พ อ ไ ด้ ค รั บ
  แ ต่ ถ้ า อ ย า ก ไ ด้ ค ว า ม แ น่ น อ น + มั่ น ใ จ + ท น ท า น ก็ เ ลื อ ก วั ต ต์ เ ต็ ม ค รั บ

  ถ้ า จ ะ เ ล่ น วั ต ต์ เ ที ย ม ก็ เ ลื อ ก ยี่ ห้ อ ที่ เ ป็ น ที่ นิ ย ม นิ ด นึ ง น ะ ค รั บ เ ช่ น D e l u x เ ป็ น ต้ น ค รั บ

  ร อ ผู้ รู้ ม า เ ส ริ ม น ะ ค รั บ

  . . . พิ ม พ์ เ ห นื่ อ ย คั บ . . . ฮ า ๆ ดี

 4. #4
  OverclockZone Member
  Join Date
  18 Sep 2006

  Default

  อยากได้ของวัตต์แท้แน่นอน ราคาเป็นตัวบอกครับ ถ้าเอาแบบประหยัดไฟ หาป้าย 80 PLUS ด้วยครับ หรือลองอ่านนี่ดูครับ http://www.gamenpc.net/css/review/ha...undup01/1.html

 5. #5

  Default

  ซ ื ้ อข อง ดี ๆไ ป เล ย ด ี กว ่ า นะ คั บ จ ะไ ด้ ส ะบ า ย ใจ  จะเว้นทำไม

 6. #6
  RedDeMOn13
  Guest

  Default

  vjkopkd0y'

  แปล

  อ่านยากจัง


Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •