ผมก็ติกที่ช่อง enable hardware acceleration แล้ว
แต่มันก็ยังบอกว่า Video Accelerator: DirectX VA (not in use)
ผมใช้ 8800gt driver 174.74
power dvd 7.3
windows vista
ขอความช่วยเหลือด้วยคับ