อยากรู้ว่าผิดปกติหรือปล่าวที่ Powersuply ของ ASUS 550 W พัดลมมัน 1000 กว่ารอบเอง
ถ้าผิดปกติ ผมจะได้เอาไปเปลี่ยน ขอบคุณครับ