พอเปิดเครื่อง มันจะขึ้นว่า drive error แล้วเครื่องให้กด f1 ถึงจะเข้าวินโดว์ได้ อย่างนิ้มันเป็นที่อะไรครับ