--------------------------------------------------------------------------------

คือดูในโปรแกรรม cpuz ก็ไม่ขึ้นบอกอ่ะ ขึ้นแต่บอกว่า

model KT600-8237 ไม่บอกยี้ห้ออะ แถมไปดูทีบอดก็ไม่มีเขียนอ่ะ
ช่วยทีน่ะ พอจะมีวิธีไหม เพราะลงวินโดใหม่อะ