ผมใช้ โมเด็ม D-LINK 2640T+D-LINK DWA-110 ครับ..
อาการ..ลงไดเวอร์แล้ว แต่ยังใช้ไม่ใด้อะครับ ต้องไปตั้งค่าที่โมเด็มใหม่ปะครับ เซ็ดตรงไหนอย่างไรแน่ะนําดัวยครับ..ขอบคูณทุกท่านที่ช่วยครับ..