คือเครื่องผม พอเปิดขึ้นมาแล้วจอมันก็จะมืดไป มันบอกไม่มีสัญญาน มันต้องกดรีสตาร์ทใหม่ถึงจะใช้ได้ ไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับ