นี้โค้ดนะงับมันแจ้งว่า STOP 0x0000082(0xF7B8BEA2,0xF7B8A93F)

MUO.sys -Address F7B8BEA2 baseช่วยดูให้ทีงับเป้นไร