ห้องผมมีขนาดเล็ก 4x4 เมตร คิดว่าไม่เหมาะที่จะติดตั้งลำโพงหลายตัว
แต่อยากได้ลำโพงที่เป็น Surround Sound ช่วยแนะนำ 5.1 ไม่แท้หน่อยครับ
เป็นลำโพงคอม หรือ Mini HiFi หรือชุด Home theater ก็ได้ครับแต่ของบไม่เกินหมื่น

ขอบคุณครับ