ผมลงเกมส์แล้วมันขึ้นว่าเงี้ยน่ะครับ
CS.exe - Bad Image
The application or DLL C:\WINDOWS\system32\RICHED32.DLL is not a valid Windows image . Please check this against your installtion diskette.

พอจะกดเข้าเกมส์ก็เข้าไม่ได้ แล้วลงโปรแกรมบางโปรแกรมก็เปิดใช้ไม่ได้เหมือนกันไม่ทราบว่าจะแก้ไขยังไงดีครับช่วยตอบที