คือผมอยากเก็สายไฟต่างที่อยู่หลังคอมอ่ะครับ ทั้งเครื่องสำรองไฟสายปริ้นเตอร์ สายไฟคอมอื่นๆ สายลำโพงเต็มเลย สายปลั๊กไฟอีก แต่ปัญหาคือผมไม่รู้วิธีใช้ไส้ไก่คับว่ามันใส่ยังไง แล้วควรจะเอาสายไหนรวมกับสายไหนเพราะมันเยอะมากแยกยังไงดีครับ