พึงเป็นหลังจากลง ตัวทำให้ Xp คล้าย MacOS มีวิแก้ไหมครับ แต่ลอง IE เป็นก็ไม่เป็นอะไรนะ