ถ้าแรม 2 ตัว ขนาดเท่ากัน แต่จำนวนชิพไม่เท่ากัน สามารถทำ dual channal ได้ไหมครับ