อยากรู้วิธีทำ มันมีไม เห็นแต่ก่อนยังเอา antivirus ใส่แผ่นดิสได้เลย