ใครอยู่ขอนแก่น ช่วยแนะนำหอพักใกล็ๆราชมงคลให้หน่อยนะครับ
ราคาไม่เกิน 3000 ครับ เป็นคนมุกดาหารจะไปเรียนที่ขอนแก่น