ใคร มี ลิ้ง ตัว โปรแกรม หรือ Device หรือมีแผ่น คือ แผ่น ผม มัน แตก อะ ครับ หา ดูแล้ว ไม่ มี เลย ช่วย ที่ นะ ครับ