ใน Bios หมวด Advand chipset
ASMT resolution มันคืออะไร
แล้ว ค่าปกติ ของ Bios มันเป็น Disable
แต่ใน คู่มือ MB มันกลับให้ตั้งค่าว่า Enable
เชื่อ อันไหนดีครับ