ใครมีที่โหลด โปรแกรมสแกนไวรัส Bit Defen(ขออภัยถ้าเขียนผิด) ขอที่ดาวน์โหลด พร้อม Clack นะคับ ................ขอบคุณล่วงหน้าคับ