ขอความเห็นเกี่ยวกับ creative sb audigy value ด้วยคับ