ขอไดร์เวอร์งับ HP Pavilion a6801 เสียงไม่มีงับ มันเป็ง HD เลย งง ช่วยหน่อยงับ.....