คืออยากจะทราบว่า การทำ ปก CD DVD และ Screen แผ่น ต่าง ๆ

ใช้ กระดาษ อะไรครับ แล้วจะต้องเป็นเครื่อง Print แบบไหนครับ

ถึงจะ Print กระดาษ ประเภทนั้นได้ หรือว่าใช้ กระดาษธรรมดาครับ

แล้ว Screen แผ่น ต่าง ๆ เวลาที่เราจะมาติดกับ CD DVD ใช้อะไรติดครับ กาวหรือว่า อะไร แนะนำด้วยครับ มือใหม่

ขอบคุณครับ