ส่วนใหญ่เกือบทุกครั้งเวลาลงโปรแกรมมันจะลงที่ C:\Program Files ใช่มั้ยครับ

ผมมีวิธีที่จะเปลี่ยน path ติดตั้งโปรแกรมโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนทุกครั้งมาฝาก1. start >> run >> พิมพ์ regedit >> enter

2. ไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion

3. มองที่ด้านขวา หาคีย์ที่ชื่อว่า ProgramFilesDir

4. เปลี่ยนเป็น path ที่เราต้องการเช่น D:\Program Files หรือ อะไรก็ได้แล้วแต่ใจเรา