แต่ของผมมันมะมีเสียงอะคับ แต่เปิดเพลงมีเสียงนะคับ

และตรงปรับเสียงที่ทาคบาร์ มันบอกว่า ยังไม่ได้เชื่อมต่อ