คือว่าผมใช้ บอร์ด asus p5w64 professional นะครับแล้วถำไมไฟบอร์ดมันขึ้นแค่ 10.34 v.เองนะครับผมใช้ pc wizard 2006 version 1.71 วัดนะครับหรือว่าต้องใช้โปรแกรมอะไรวัด ครับช่วยบอกทีครับ