ใครมีวิธีแก้บ้าง มาบบอกว่า ไม่สามาติดต่อเซฟเวอร์ได้ แต่เล่นเน็ต ออนเอ็มได้ตามปกติ
แถมที่หอผมเจอคนระยำ ห้องเดียวต่อเน็ต ซะ 3 เครื่อง