คือ เมื่อ กี้ ทำงานอยู่ครับ illustrator CS2 อ่ะ ครับ
พยายาม Save มัน Save ไม่ได้ ประมาณ 2-3 ครั้ง
แล้วมันก็ขึ้น Error Massage มาว่า เป็นตัวเลข แบบ
Blue screen ครับ แต่ไม่ได้เป็น จอฟ้า และ บังเอิญ มือไว
ไปกด ปิด เลย อ่านไม่ทัน ว่าเลขอะไร อยากทราบว่า
ผมจะดูย้อนหลัง ได้มั้ยครับ แล้วจะดูได้ยังไง ช่วยหน่อยเน้อ
ขอบคุน กั๊บ