เห็นใน rivatuner 2.09 ก้อยังไม่เห็นมี feature Nvstrap ให้ใช้กับตัว GF9800GTX เลย