เช่น platinum deluxe combo <<< ที่ตามชื่อรุ่น m/b ของยี่ห้อนั้นๆ ช่วยอธิบายทีครับ