เอา วินโด XP มาลงแล้วเครื่องไม่ยอมรันต่ออยู่ดีๆก้อจอฟ้าไปเลย

ช่วยที่ครับ