มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสามารถด้านไอที หรือผู้ที่สนใจสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่น “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 4” โดยผู้ชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป หรือนิติบุคคล และนิสิต นักศึกษา จะได้รับโล่รางวัลพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล 1 ล้านบาท และ 1 แสนบาท ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันต้องเป็นผลงานเชิงประยุกษ์ในด้าน IT ทั้ง Software, Hardware, Application, Solution, Communication, Network สามารถนำมาใช้จริงได้ และเป็นผลงานของคนไทย ไม่ลอกเลียนแบบ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ www.itprincessaward.com หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 02-683-6565 สามารถส่งใบสมัครและผลงานมาที่ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 19 โซน A ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2551


แล้ววงการไอทีไทย...จะก้าวไกลสู่สากล