อยากทราบวิทีทำมาก ๆ เลย ครับ เพราะไม่มี ฟรอปปี้ดิสอ่ะครับ