มีสาย s-vedio มาให้อันนึงแต่ไม่รู้ไปต่อตรงไหนกะทีวี