เพิ่งได้มาวันนี้เองคับ กำลังจะลองใส่แผ่นที่แถมมาให้เพื่อดูว่ามีอะไรบ้าง ปรากฎว่ามันมีแต่เสียงสแคบ (คล้ายพวกเล่นแผ่นเสียงแล้วถูๆ มัีน) และอ่านไม่ได้เลยน่ะคับ อยากทราบว่ามันเกิดจากอะไร และมีวิธีแก้ไขยังไงด้วยน่ะคับ