คลายไฟล์ที่บีบอัด WinZip รุ่น 11 ไฟล์เล็กใช้งานง่าย(แบบพกพา)
คลายไฟล์ที่บีบอัด WinZip รุ่น 11 ไฟล์เล็กใช้งานง่าย(แบบพกพา) Portable ใส่แฟรชไดวร์ ใช้ได้ทุกที่

Download ที่นี่ครับ
http://www.toportable.freehostia.com/w1nzip.html