อยากได้ลิงค์โหลดไฟล์สำหรับ burn ลำโพง , หูฟัง และก้อไฟล์สำหรับเทสเสียงอ่าคับ