อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมอ่ะครับ ใครเก่ง หรือพอเป็นมาสอนที